FILTER C schept onverwachte ruimte


Iedereen wordt geboren met een enorm groot creatief vermogen. Maar niet iedereen krijgt de kans die ook te ontwikkelen. Als we opgroeien kunnen we onze creativiteit steeds beter gebruiken, maar juist dan beperken maatschappelijke standaarden de verdere ontwikkeling ervan.

Door je creatieve vermogen te vergroten kun je kennis op andere manieren tot je nemen of op een andere manier naar jezelf en je omgeving kijken. Dat leidt ertoe dat een vaardigheid verkrijgen meer diepgang krijgt. De prestaties gaan vooruit en je participeert zelfbewuster in de samenleving.

Filter C - Onderwijs

Wilt u een kleurrijke basisschool waar plezier in leren en persoonlijke ontwikkeling extra centraal staan? En vindt u het bevorderen van creativiteit ook zo belangrijk? Maar hoe zorgt u voor verankering in het schoolbeleid? Filter C kan u hierover adviseren.

Hoe zorgt u als teamleider of directeur ervoor dat die startende leerkracht niet meer worstelt met zijn gebrek aan ervaring? Of hoe zorgt u ervoor dat de creatieve mentaliteit van uw leerkrachten zich verder ontwikkelt?

Het liefst werk ik op maat en ontwikkel ik samen met u als leidinggevende een training voor uw personeel, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van uw organisatie. Geen enkele training of coachingstraject is hierdoor hetzelfde.

Filter C biedt zowel individuele sessies als in teamverband.“Net wat we nodig hadden om de zaak eens van de andere kant te zien."

Tamara Vreeken, oprichter en voorzitter van Stichting HOI


Filter C - Zakelijk

Wilt u met uw team of personeelslid aan de slag met talentontwikkeling? Of wilt u de creatieve mentaliteit van uw personeel bevorderen? Durft u door creativiteit in te zetten, naar de werkprestaties van uw personeel te kijken? Of wilt u uw mensen op een bijzondere manier inspireren om balans te vinden tussen werk en privé?

Het liefst werk ik op maat en ontwikkel ik de training samen met u als leidinggevende, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van uw organisatie. Geen enkele training is hierdoor hetzelfde.

Filter C biedt zowel individuele sessies als in teamverband.“Deze training spreekt erg aan, zorgt voor nieuw inzicht en energie.
Hilde haalt ons “controlerende” bankmedewerkers uit ons patroon."

Mascha Sonnemans, Hoofd Business Control FR&R at ABN AMRO Bank N.V.


Filter C - Cultuuraanbieder

Wilt u een educatief programma aan gaan bieden, maar weet u niet hoe u dit aan moet pakken? Wilt u als aanbieder een betere aansluiting bij de onderwijs praktijk?

Of wilt u een samenwerking met scholen en andere aanbieders?
Filter C kan u hierbij adviseren maar ook helpen!“Als curator van het festival OVERMOOI werkte ik samen met Hilde, die een lesprogramma voor groep 7/8 opzette over de ruimtelijke omgeving in zes Noord-Hollandse steden, uitmondend in een bewegingsspel op een reusachtige kaart. Zowel de kinderen als de leerkrachten waren enthousiast over les en spel, niet in de laatste plaats wegens de professionele en deskundige voorbereiding."

Rob van Leeuwen, curator MOOI Noord-Holland- adviseurs omgevingskwaliteit:
Hilde Streuper

Hilde Streuper

Nadat ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid beeldende kunst en vormgeving haalde aan de kunstacademie ben ik vrijwel direct aan het werk gegaan als vakdocent beeldend onderwijs in het hoger onderwijs. Al gauw werd ik daarna ook gecertificeerd opleidingsdocent en heb daar inmiddels ruim 10 jaar ervaring in. Ik heb veel basisscholen in Gelderland, Overijssel en Noord Holland bezocht om assessments af te nemen en studenten te begeleiden in de praktijksituatie. Hierdoor heb ik veel ervaring op het gebied van leerproces-, stage- en studieloopbaanbegeleiding en kennis van didactische werkvormen, toetsing en onderwijsontwikkeling. Vanaf januari 2015 had ik een sterke behoefte aan een frisse wind in mijn carrière en mij niet meer alleen te focussen op studenten in het hoger onderwijs. Inmiddels geef ik trainingen in de zakenwereld, ontwikkel ik educatief materiaal voor cultuuraanbieders en geef ik onderwijsadvies rondom primair onderwijs.

Mijn uitdaging in het onderwijs ligt nu in krachten te bundelen waarin eigenheid en creativiteit worden gestimuleerd en uitgebouwd. Ik bouw graag bruggen tussen culturele aanbieders (ook onderling) en scholen. Ik zorg voor een betere aansluiting met de onderwijspraktijk zodat het ook van nut is voor de creatieve ontwikkeling van kinderen.

Mijn doel als coach en trainer is het stimuleren, herkennen en verdiepen van eigenheid van mensen. In mijn coaching word ik gedreven door mijn persoonlijke creatieve vermogen, gecombineerd met mijn intuïtie. Deze intuïtie heb ik me eigen gemaakt door jarenlang les te geven op verschillende niveaus en trainingen te volgen.
Ik probeer deze bewustzijnsprocessen te stimuleren door op een andere manier de prikkels uit jouw omgeving te filteren en hoop je daarmee te verwonderen over jezelf en de wereld om je heen.

Filter C schept onverwachte ruimte.

Contact

Ben je geïnteresseerd in wat ik voor jou of jullie kan betekenen?
Mail of bel me dan. Ik kom graag langs om kennis te maken!

hilde@filter-c.nl       06-51819934       LinkedIn